Naše
usluge

Računovodstvene usluge:

U zavisnosti od Vaših potreba, vršimo sledeće knjigovodstvene usluge:

 • vođenje poslovnih knjiga po sistemu dvojnog knjigovodstva u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima finansijskog izveštavanja;
 • vođenje analitičkih evidencija: osnovna sredstva, zalihe, kupci,dobavljači, obračun amortizacije;
 • vođenje blagajne;
 • vođenje robnog knjigovodstva, veleprodaja-maloprodaja;
 • vođenje kompletnih poreskih evidencija;
 • izrada završnih računa;
 • izrada periodičnih i godišnjih izveštaja;
 • izrada svih vrsta statističkih izveštaja;
 • razne druge knjigovodstvene usluge po želji klijenta;
Obračuni:

U zavisnosti od Vaših potreba, podnosimo propisane poreske prijave i vršimo sledeće vrste obračuna:

 • zarada, naknada zarada i drugih ličnih primanja;
 • poreza na dobit preduzeća;
 • poreza na dodatu vrednost;
 • poreza po odbitku;
 • zakupa pokretne i nepokretne imovine;
 • kamata;
 • druge vrste obračuna u odnosu na potrebe klijenata;
Praćenje propisa:

Primene i promene postojećih zakona i propisa zahtevaju njihovo svakodnevno praćenje i razumevanje. Kontinuirana edukacija, praćenje stručne i naučne publikacije daju garanciju da ćete dobijati ažurne, pravovremene i relevantne informacije u vezi svih novonastalih promena.

Poreski konsalting:
 • poresko planiranje kompletnog poslovanja firme;
 • poreska revizija i kontrola internih poreskih procedura;
 • davanje stručnih mišljenja o određenim transakcijama i tumačenje propisa;
 • informisanje o aktuelnim promenama poreskih propisa;
 • primena ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja 
Administrativne usluge:
 • priprema poslovne dokumentacije za knjiženje;
 • usklađivanje računovodstvenih evidencija sa evidencijama Vaših poslovnih partnera;
 • sastavljanje i izrada dokumentacije (dopisi, profakture, fakture i sl);
 • sastavljanje različitih zahteva državnim institucijama;
 • sastavljanje opomena za dospela neplaćena potraživanja komitenata;
 • vođenje elektronskog platnog prometa;
 • In Balance Accounting doo

 • Beogradska 36/VP/1
  11000 Beograd- Vračar

 • PIB 111112329

Website by mzlaki icon Studio Mzlaki 2019